Előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármű:  tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor, kivéve lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija esetét első forgalomba helyezésekor:  gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező, új jármű első forgalomba      helyezésekor használt jármű első forgalomba helyezésekor járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első      forgalomba helyezésekor ismételt forgalomba helyezésekor:  forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt      forgalomba helyezésekor forgalomból ideiglenesen kivont járművek ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonos      változás következett be alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást megelőzően       (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje).                  Nem kell előzetes eredetiségvizsgálatot végezni: más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi      forgalomba helyezését megelőzően a jármű (származásellenőrzését és) előzetes      eredetiségvizsgálatát nem kell elvégezni, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási      tagállam hatósága által kiadott: nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság      által hitelesített másolatát, harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a      jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű      tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha: jogalapja öröklés  jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve,      hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik      tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik      tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, és a lízingszerződés      teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő      jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzatrészére történő átadása  annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az      adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult      szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat      céljából történő tulajdonszerzést A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz az      előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni. A négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére       irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell      elvégezni. Vissza a Kezdőlapra